0972723131
ĐỊA ĐIỂM ĂN NGON HÀ NỘI
MÓN NGON HÀ NỘI
Khách yêu
Khách yêu
Khách yêu
Tri ân khách hàng mừng sinh nhật 10 năm

PHỞ CUỐN 31 NGŨ XÃ VỚI KHÁCH HÀNG

Từ nhiều năm qua khách hàng quen thuộc đã tin và ủng hộ Phở cuốn 31 Ngũ Xã rất đông đảo. Chúng tôi chỉ có thể lưu lại một số hình ảnh trong những lúc có thể chụp được. Đó cũng là điều trân quý vô cùng với chúng tôi.

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ XãPhở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

 

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

Phở cuốn 31 Ngũ Xã